Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015 року та наказу Міністерства фінансів України № 1098 від 29.12.2002 року, використання державних коштів відбувається відповідно до Паспорта бюджетної програми — документа, що визначає мету, завдання, напрями використання бюджетних коштів, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджетної програми відповідно до бюджетного призначення, встановленого законом про Державний бюджет України.

Згідно з вимогами пункту 6 Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання — «паспорти бюджетних програм головного розпорядника  затверджуються спільним наказом головного розпорядника та Мінфіну в трьох примірниках упродовж 45 днів від дня набрання чинності законом про Державний бюджет України».

Тобто, Паспорт бюджетної програми затверджується спільним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства фінансів України. Станом на  сьогодні Паспорт бюджетної програми КПКВ 2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІУ рівнів акредитації» не затверджений. Відповідно Державна казначейська служба України не проводить платежі державних установ освіти.

З цих причин виникла затримка з виплатою стипендій у більшості вищих навчальних закладах України.

Адміністрація університету звернулася до Міністерства освіти і науки України з метою отримання роз'яснень щодо строків виплати стипендій. За результатами отриманої відповіді інформація щодо виплати стипендії студентам Черкаського національного буде оприлюднена на сайті університету.

Перший проректор Василь Мойсієнко