Важливою та невід’ємною складовою діяльності університету є наукова та науково-дослідна робота, яка здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної та виробничої діяльності в системі вищої освіти.

Наукова й інноваційна діяльність є надзвичайно важливою. Її в університеті забезпечують 13 науково-дослідних інститутів і науково-дослідних центрів, 8 науково-дослідних лабораторій, 7 учених спеціалізованих рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій, 17 наукових шкіл, наукова бібліотека імені Михайла Максимовича та Центр молодіжних інновацій, що працюють над розширенням горизонтів сьогодення та завбаченням майбутнього.

В університеті традиційно проводиться Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених», у якій щорічно беруть участь до 650 студентів та магістрантів. Кращі студенти продовжують навчання в аспірантурі університету, інших вишів, НАНУ, а також в університетах Європи, США, Сінгапуру.