Наукова школа Селіванової О. О. сформована наприкінці 90-х рр. ХХ ст. Має два напрями: когнітологічний і комунікативно-дискурсивний. Одна із базових концепцій цієї школи — когнітивно-ономасіологічний аналіз мотивації мовних одиниць — стала підґрунтям виконаних під керівництвом проф. Селіванової О. О. 13 дисертаційних робіт, автори яких отримали науковий ступінь кандидата наук із 4 спеціальностей: української, російської, романських і германських мов.

Детальніше...

Наукова школа професора Соловйова В. М. сформована наприкінці 90-х рр. ХХ ст. Відома фундаментальними міждисциплінарними дослідженнями з теорії складних систем. Представники школи започаткували та щорічно проводять дві Міжнародні науково-практичні конференції: «Моделювання та інформаційні технології в економіці» і «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки — М3Е2», щомісячно відбуваються засідання міжміського постійно діючого науково-практичного семінару «Моделювання складних систем».

Детальніше...

Наукова школа професора Чабана А. Ю. започаткована в 1995 р. Представники школи співпрацюють із провідними фахівцями Інституту історії України НАН України та Національною спілкою краєзнавців України.

Детальніше...

Наукова школа професора Поліщука В. Т. започаткована в середині 90-х рр. ХХ ст., коли для кафедри української літератури і компаративістики одною з постійних стала тема «Літературне краєзнавство як наукова й навчально-методична проблема».

Детальніше...

Наукова школа професора Морозова А. Г. сформована на межі 80-х–90-х рр. ХХ ст. У центрі уваги вивчення широкого кола питань, що стосуються аграрної історії України, розвитку товарно-грошових відносин на селі в доколгоспний та післяколгоспний періоди. Морозов А. Г. є фундатором сучасної української школи дослідників історії сільськогосподарської кооперації.

Детальніше...

Наукова школа професора Масненка В. В. сформована наприкінці 90-х рр. ХХ ст. – на початку ХХІ ст.

У центрі уваги її представників перебуває широке коло наукових проблем: теорія та методологія історичної науки, розвиток української історичної науки як національної, компаративна історіографія, інтелектуальна історія, історична пам’ять, національна свідомість і становлення модерних націй, етносоціальні спільноти, соціальні та станові групи.

Детальніше...