Українська

Перша сторiнка | Web-пошта | Студентськi сайти

 
 
Головна сторiнка/Наукова діяльність/

 

Інформаційне повідомлення

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ

 

Черкаси, 14-15 жовтня, 2009 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція

ВІЗУАЛЬНІСТЬ В УМОВАХ КУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Основні питання, що будуть запропоновані для обговорення учасникам конференції:

 

 • Візуальна комунікація: глобалізаційні та національні тенденції;

 • Візуальна мова: образ, символ, знак, симулякр;

 • Перспективи розвитку візуальної антропології;

 • Візуальне мистецтво третього тисячоліття: тенденції, форми, статус;

 • Екологія свідомості та гармонізація візуального середовища;

 • Новітні технології репрезентації в культурі, мистецтві, дизайні;

 • Формування візуальної культури в професійній освіті.

Круглий стіл: Візуальне мислення: теорія і практика.

 

Робочі мови конференції: українська, російська.

За результатами конференції буде видано збірник тез доповідей та для статей спеціальні випуски Вісника ЧНУ ім. Б.Хмельницького, що входить до переліку видань, затверджених ВАК, серія: філософія (філософія культури, філософія мистецтва, естетика), серія: педагогічні науки. Матеріали разом із заявкою на участь у конференції направляються на адресу оргкомітету конференції до 15 вересня 2009 р.

Вимоги до оформлення.

Тези доповідей: обсяг від 2-х до 4-х сторінок А4, шрифт Times New Roman, розмір – 14; поля –20 мм; інтервал – 1.5

Статті: УДК; обсяг – від 6 сторінок А4; шрифт Times New Roman, розмір – 14; поля –20 мм; інтервал – 1.5; анотації та ключові слова (українською, англійською, російською мовами); текст повинен бути структурований згідно з вимогами ВАК.

 

Заявки на участь та матеріали направляти на E-mail: krapki@ukr.net

Або за адресою: Оргкомітет всеукраїнської науково-практичної конференції «Візуальність в умовах культурних трансформацій», ЧНУ ім. Б.Хмельницького, бул. Т.Шевченка, 81, м. Черкаси, 18031.

Заявка на участь у конференції:

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю). Науковий ступінь, наукове звання. Місце роботи, посада. Публікація (у збірнику тез, Віснику для статей). Форма участі (очна, заочна). Контактна адреса, телефон. E-mail. Чи потребуєте Ви житла на час конференції.

 

Інформацію для учасників може бути уточнено та доповнено:

Телефони: (8067) 5919097 Марина Бакланова, (8067) 9325865 Оксана Пушонкова,

(8097) 7893478 Анастасія Ґудзь

 

Культурною програмою передбачено екскурсію гостей у Суботів та Чигирин.

Конференція проводиться у спільному форматі з Всеукраїнським фестивалем графічного дизайну „Три крапки”.

 

 

 

Інформаційне повідомлення

Всеукраїнський фестиваль графічного дизайну «ТРИ КРАПКИ»

коли слова безсилі

Черкаси, 14 - 16 жовтня, 2009 р.

Мета фестивалю: Засобами візуальної комунікації висвітлення проблем самовизначення нації та збереження її здоров’я. Позиціювання Черкаського регіону як територіального та духовного центру України. Поєднання визначних здобутків мистецьких шкіл Києва, Харкова, Львова, Криму та інших культурних осередків з метою розвитку графічного дизайну в регіоні. Об’єднання творчої молоді Черкащини та України, сприяння її професійному розвитку. Формування у молодого покоління позитивного образу майбутнього та пропаганда здорового способу життя.

Організатор: Українська творча спілка „Три крапки”

Співорганізатори:

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Черкаський державний технологічний університет

Черкаський державний бізнес-коледж

За підтримки:

Головного управління з питань внутрішньої політики Черкаської ОДА

Головного управління з питань молоді та спорту Черкаської ОДА

Головного управління культури і туризму Черкаської ОДА

Головного управління охорони здоров’я та медицини катастроф Черкаської ОДА

Черкаського обласного осередку творчої спілки дизайнерів України

Черкаського обласного осередку Національної спілки художників України

КЗ „Черкаський обласний онкологічний диспансер”

Номінації фестивалю:

 1. Хто ми? (Культурологічний плакат: Проблема самовизначення нації, автентичність українця, етнонаціональні цінності, історико-культурні пам’ятки та визначні постаті). Куратор – Ольга Гладун.
 2. Що ми? (Шрифтовий плакат: Краса кирилиці). Куратор – Віктор Афонін.
 3. Як ми? (Соціальний плакат: Здоров’я нації, демографічне питання, профілактика онкологічних захворювань, в тому числі у дітей, пропаганда вчасних профоглядів серед жіночого населення, соціальна підтримка людей-інвалідів, популяризація донорства тощо). Куратори – Ольга Гладун, Ольга Палійчук.
 4. Окрема номінація „Кома”. Будь-які форми графічного дизайну національного змісту (креатив, неформат). Куратор – Богдан Бойко.

Експозиція за номінаціями: Черкаський обласний краєзнавчий музей, Черкаський музей Кобзаря, Черкаський обласний художній музей, Будинок архітектора.

Кількість робіт не обмежена.

Контакти: krapki @ ukr.net

До роботи додається заявка учасника: Прізвище, ім’я. Номінація. Назва роботи. Адреса, контакти.

Роботи мають бути надруковані у форматі 60Х90 (крім номінації «кома»), мати підпис-етикетку (дубльовану заявку учасника) і надіслані до 25 вересня за адресою: Чорновол Олександр, вул. Гагаріна 83, кв. 19, м. Черкаси, 18021.

Для репродукування у каталозі роботи мають супроводжуватися електронними версіями на CD (в масштабі 1:1, 250 dpi, RGB, TIFF).

Участь у акції безкоштовна.

Нагороди: дипломи у кожній номінації. За результатами фестивалю буде видано каталог.

Роботи не повертаються і можуть публікуватися у некомерційних цілях зі збереженням авторства.

Інформацію може бути уточнено і доповнено:

Більш детальна інформація: krapki@ukr.net

(8097) 6476354 Олександр Чорновол; (8050) 6992211, (8093) 1215567 Ольга Гладун

Дизайн-фестиваль проводиться у спільному форматі з Всеукраїнською науково-практичною конференцією «ВІЗУАЛЬНІСТЬ В УМОВАХ КУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»


 

Головна сторiнка/Наукова діяльність/