Рік заснування: 2008

Тематика: шевченкознавство

Реферативні бази даних: Журнал реферується Українським реферативним журналом «Джерело» (засновники: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України та Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського)

ISSN: наявний

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №178601-6711ПР

Фахова реєстрація:

Спеціальність ДАК: 10.01.01-10.01.06

Періодичність: один раз на рік

Мова видання: українська

Засновник: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Головний редактор: Поліщук В. Т., доктор філологічних наук, професор

Заступники головного редактора: Пахаренко В. І., доктор філологічних наук, професор

Відповідальний секретар: Скорина Л. В., кандидат філологічних наук, доцент

Члени редколегії: Барабаш Ю. Я., доктор філологічних наук, професор (Росія); Баранов Анджей, доктор філологічних наук (ґабілітований), професор Центру польської мови, культури і дидактики філологічного факультету Литовського едукологічного університету (м. Вільнюс, Литва); Гальченко С. А., заступник директора Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України з науково-видавничої роботи, кандидат філологічних наук; Градовський А. В., завідувач кафедри зарубіжної літератури, методики навчання і теорії літератури Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, доктор педагогічних наук, професор; Дзюба І. М., академік НАН України; Жулинський М. Г., директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, академік НАН України, доктор філологічних наук (голова); Кавун Л. І., професор кафедри української літератури та компаративістики Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, доктор філологічних наук, професор; Коваленко В. М., доцент кафедри  української літератури та компаративістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, кандидат педагогічних наук, доцент; Киченко О. С., професор кафедри зарубіжної літератури, методики навчання та теорії літератури Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, доктор філологічних наук, професор; Лавський Ярослав, професор Бельведерського інституту філології Польського університету в м. Бялосток (Польща); Наливайко Д. С., завідувач відділу компаративістики  Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, член-кореспондент НАН України; Пахаренко В. І., професор кафедри української літератури та компаративістики Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, кандидат філологічних наук, доцент; Поліщук В. Т., завідувач кафедри української літератури та компаративістики Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, доктор філологічних наук, професор (відповідальний редактор); Скорина Л. В., доцент кафедри української літератури та компаративістики Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, кандидат філологічних наук, доцент (відповідальний секретар); Смілянська В. Л., завідувач відділу шевченкознавства Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, доктор філологічних наук; Шкандрій Мирослав, професор, голова департаменту германістики й славістики Манітобського університету (Вінніпег, Канада).