Рішення про створення навчально-наукового центру «Медичний інститут Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького» прийняла вчена рада закладу вищої освіти.

Ще один структурний підрозділ змінив назву, ставши навчально-науковим інститутом природничих та аграрних наук.

Члени вченої ради Черкаського національного заслухали інформацію начальника навчально-методичного відділу Тетяни Запорожець про результати освітньої діяльності університету в І семестрі 2018-2019 навчального року. Після дискусії було затверджено завдання на ІІ семестр. 

Про основні фінансово-економічні показники діяльності університету в 2018 році доповіли головний бухгалтер Тетяна Платошкіна та заступник головного бухгалтера Анжела Пономаренко. 

Здобувача вченого звання професора представила учений секретар Наталія Андрусяк. Шляхом таємного голосування було прийнято відповідне рішення.

Крім того, члени ради внесли зміни у Правила прийому до університету, затвердили теми дисертаційних праць, освітніх програм, рекомендували до друку наукові і навчально-методичні праці, обрали за конкурсом науково-педагогічних працівників.

  

Прес-служба Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького