22 листопада в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького відбулися Другі всеукраїнські педагогічні читання, присвячені 295-річчю з дня народження Григорія Сковороди. Їх організатором став навчально-науковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва, зокрема кафедра педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту. Тема цьогорічних читань —«Діалогічний простір взаємодії суб’єктів освітнього процесу: філософський, соціокультурний і психодидактичний аспекти».

Відкриваючи читання, проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності університету Сергій Корновенко, зазначив, що вони відбуваються в особливій соціокультурній ситуації: реформування освітньої галузі й імплементації Закону України «Про освіту».

З вітальним словом до учасників читань звернулися директор ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Тимофій Десятов і директор філії ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Черкаська регіональна дирекція», заслужений журналіст України, член Національної спілки журналістів України Михайло Калініченко.

Актуальність, практичну значущість педагогічних читань засвідчила велика кількість їх учасників (понад 170 осіб). Серед них багато молодих дослідників і студентів. До роботи педагогічних читань долучилися науковці й викладачі-практики з різних міст України: Києва, Одеси, Харкова, Кривого Рогу, Кропивницького, Херсону, Чернігова, Ужгорода, Кам’янець-Подільського, Глухова та інших. Учасники педагогічних читань мали можливість опублікувати результати власних наукових пошуків у фаховому виданні «Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки», внесеному до наукометричної бази даних IndexCopernicus (IС), а також презентувати доповіді на пленарному та секційних засіданнях за напрямами: гуманістичні ідеї Григорія Сковороди і сучасний дискурс філософії освіти; вища освіта в полікультурному просторі; соціокультурні засади підготовки фахівців у вищій школі; гендерно-соціальні аспекти взаємодії суб’єктів освітнього процесу; психодидактичні основи управління пізнавальною діяльністю; етно- і психолінгвальні чинники опанування майбутньою професією.

Для викладачів і студентів, освітніх менеджерів-організаторів і науковців підготовлено й видано збірник наукових праць учасників читань.

Кафедра педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту