Українська

Перша сторiнка | Web-пошта | Студентськi сайти

 
 
Головна сторiнка/Наукова діяльність/

Спеціалізовані вчені ради


В нашому університеті діє 4 спеціалізовані вчені ради:


  • спеціалізована вчена рада Д 73.053.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальностями:


07.00.01 – історія України;

07.00.02 всесвітня історія; 

07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.


 

  • спеціалізована вчена рада Д 73.053.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальностями:

 

13.00.01 загальна педагогіка та історія педагогіки

13.00.02 – теорія та методика навчання (математика);

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

 

 

  • спеціалізована вчена рада К 73.053.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю:

 

 

10.01.01  українська література.

 

 

 

  • спеціалізована вчена рада К 73.053.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями:

 

   

      13.00.06 – теорія і методика управління освітою.


 


 

 


Головна сторiнка/Наукова діяльність/